ร้านของฝากข้างใน ดูไม่น่าสนใจ มีของฝากจากที่อื่นๆมารวมกัน เช่น กล้วยตาก แคบหมู มันฉาบ อีกอย่างจัดเรียงแบบไม่สวยเลย พนักงาน… Read More